Select Page

No fa massa temps la meva filla va arribar de l’escola dient que els seus amics li havien dit que com que era nena només podia pintar amb rosa i lila, que els altres colors eren els de nen. Això em va fer pensar en com eduquem els nostres fills i filles, com influeixen els amics, l’escola i com podem, com a pares, mares i societat, canviar aquestes situacions.

La coeducació, segons la Núria Solsona, al seu llibre Ni princeses ni pirates, “implica promoure una educació amb una visió polièdrica que potenciï la igualtat real d’oportunitats i l’eliminació de tota mena de discriminació per raó de sexe, així com la integració d’una manera explicita de continguts d’aprenentatge amb perspectiva de gènere.”

Això significa que la coeducació no és només l’escola mixta i educar als nens i nenes de la mateixa manera. Sinó que vol ser un canvi en la societat, en la manera d’educar i de relacionar-nos, tenint en compte que nenes i nens no tenen el mateix punt de partida i que, com a societat, tenim un context androcèntric que afavoreix la discriminació. La coeducació ha d’ajudar a posar en valor les cures i tot allò considerat femení, per educar als nens i nenes d’una manera més polifacètica i igualitària.

Des de ben petits les persones rebem diferents respostes, estímuls, tracte i educació segons si som nens o nenes, ja que els adults, que hem estat educats en una societat androcèntrica, tenim expectatives i prejudicis de com són i com s’han de portar nenes i nens. Així dons, la nena aprèn el que s’espera d’ella, que tingui cura dels altres, que sigui tranquil·la, quieta i estudiosa, que ha d’agradar als altres i que s’ha de valorar en resposta a això, etcètera. I el nen aprèn que ha de ser independent, fort, actiu, que ha de fer valer les seves opinions i necessitats, així com a deixar de banda la seva part emocional i a recórrer a l’agressivitat i  la violència per resoldre els conflictes.

Aquests estereotips de gènere es transmeten quotidianament i de forma involuntària, des d’abans i tot del naixement, amb els colors de la roba o l’habitació, amb com els agafem, toquem o parlem, … així cap als tres anys ja han adquirit els hàbits i estereotips de gènere, així com l’assimilació de la jerarquia de gènere, que és la manera de dir que, socialment, els homes són més importants que les dones. El problema d’aquests estereotips de gènere rau en el fet que es dona menor valor a tot allò atribuït al gènere femení, així dons les nenes aprenen que el que són i el que han de ser és inferior als seus companys masculins i assimilen l’èxit i el reconeixement social a les activitats i actituds d’aquests.

Com a pares, mares i membre de la societat hem de treballar activament per a canvia-ho, reflexionant sobre com ens relacionem, eduquem i criem els nostres fills i filles, com ens relacionem entre nosaltres, a quins valors donem importància en la nostra vida i sobre com l’androcentrisme, el sexisme i els estereotips de gènere estan presents en tots els aspectes de la societat.

De manera més pràctica podem tenir en compte la coeducació a l’hora d’escollir vestuari, joguines, contes o activitats per als infants. Escollint productes que no fomentin el sexisme, no limitant els petits al que socialment s’estableix per al seu gènere, buscant contes que no releguin a les dones a papers secundaris i de submissió i ensenyant als nens a tenir cura dels altres i de les seves emocions. Podem fomentar jocs col·laboratius en comptes de competitius, d’exploració, de treball en equip i amb uns objectius que no impliquin guanyar o perdre; així com també podem exigir a les empreses de joguines, editorials, grans magatzems, fabricants de roba, etcètera que s’impliquin en la coeducació i que eliminin els estereotips de gènere dels seus productes i espais.

 

Per saber-ne més:

Llibre Ni princeses ni Pirates de Núria Solsona. Eumo Editorial, 2016.

Aquí hi trobareu bibliografies relacionades amb coeducació, sexisme, dones i gènere.

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/coeducacio/bibliografia/

http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/docs/cdoc_guia_lleure_infantil_no_sexista.pdf

http://catalegclassicbeg.cultura.gencat.cat/search*cat/X?SEARCH=d:(joc)%20or%20d:(joguines)&searchscope=35&SORT=D