Select Page

Avui és el Dia Mundial del Consum Responsable, un dia per a repensar com consumim i com produïm. És necessari plantejar la sostenibilitat del nostre estil de vida, el consumisme, l’usar i llençar i el sobreús de plàstics i embolcalls.

Un consum conscient aposta per canviar l’economia lineal per una de circular, l’usar i llençar per la reutilització, i el consum impulsiu per un consum responsable. I en aquest canvi, l’educació dels nostres infants hi té un paper clau.

Eduquem en el valor de les coses

Els nostres fills arriben al món sense tenir referències sobre el valor de les coses, no saben l’esforç, el temps o els recursos que ha necessitat un producte per a ser produït, o perquè el pugem comprar, i és feina dels adults ensenyar-ho.

Si nosaltres respectem els objectes que tenim, no malbaratem el menjar, reutilitzem, reparem i reflexionem abans de fer una compra, els nostres fills entendran el valor que tenen i aprendran a reflexionar i a valorar cada decisió de consum.

Eduquem en la procedència

Cada objecte prové d’algun lloc, algú la fabricat, el material ha sortit d’algun lloc i ha necessitat recursos per a existir; però sovint tot això és invisible.

Educar els nostres fills i filles en saber la procedència i l’impacte que la fabricació de l’objecte o servei ha tingut sobre el medi ambient o les persones, és imprescindible perquè puguin valorar la sostenibilitat, els valors i l’impacte del seu consum.

Eduquem en l’ús

Anem a la biblioteca i agafem un llibre, en tenim cura que no es trenqui, en gaudim i el tornem perquè algú altre ho pugui fer. Utilitzem gots de vidre i aprenem que se n’ha de tenir cura i que si cauen a terra es trenquen.

L’ús que donem als objectes ha de reflectir el valor que tenen per nosaltres, a tenir-ne cura i a no malbaratar s’aprèn amb l’exemple.

Eduquem en el respecte al medi ambient

Les decisions de consum que prenem no només afecten a la nostra llar, impacten a tot el nostre entorn, consumeixen recursos naturals, creen pol·lució, destrueixen ecosistemes, etcètera. Com a adults hem de tenir-ho en compte i explicar als més petits com i perquè les nostres decisions repercuteixen a la natura.

Per a això, a vegades, els pares i mares hem de ser més previsors, i portar ampolles d’aigua reutilitzables, canyes per beure i coberts reutilitzables, utilitzar productes ecològics, i moltes altres coses per a donar recursos i exemple als nostres fills i filles.

Eduquem en l’impacte social

Un altre impacte invisible de la producció i consum és com afecta a les persones, les condicions de treball, els salaris dignes, la protecció davant productes tòxics o accidents, el treball infantil o l’esclavatge, els grans abocadors als països “subdesenvolupats” on els països rics envien les seves escombraries, l’impacte sobre la salut dels habitats propers a les fàbriques, la utilització de recursos com l’aigua o el menjar per a grans produccions ramaderes que deixa a les persones sense, etcètera.

Els pares i mares hem d’educar en el respecte per a totes les persones i no participar en economies que no ho facin, d’aquesta manera, els nostres actes estaran en sintonia amb els nostres valors i el que volem ensenyar als nostres infants.

Eduquem en la necessitat

Per últim, però no menys important, hem d’educar als nostres petits en la consciència de les nostres necessitats. Què necessitem realment? Què és un luxe? Què un caprici? Què volem realment i que ens imposa la societat?

Ajudar als infants a entendre que per viure necessitem poques coses, a no deixar-se influir per la societat, la televisió, el “tothom o fa/té” i a desenvolupar un sentit crític per a poder reflexionar sobre qui són, què necessiten i què volen, i poder formar la seva pròpia personalitat.

 

Les nostres decisions i el nostre consum poden tenir un impacte positiu o negatiu i això només depèn de nosaltres. El canvi comença en l’educació.