Select Page

Quan la gent sap que utilitzem bolquers de tela la primera pregunta que ens fan és “per què?”, per això vull publicar una sèrie d’articles sobre els bolquers de tela responent a aquesta pregunta.

Els bolquers de tela s’han de preparar per a fer servir, ja que les fibres naturals estan recobertes d’una cera natural que impermeabilitza les fibres i que hem d’eliminar per a obtenir la màxima absorció dels bolquers. Aquest procés també incrementa la comoditat i suavitat dels bolquers, ja que perden rigidesa i s’adapten millor al culet del teu nadó. Això s’aconsegueix rentant-los.

Però no és l’únic motiu per el qual s’han rentar quan comprem bolquers nous, es renten per higiene. Tota peça de roba que ha de posar-se el nostre nadó necessita ser rentada per eliminar la pols, restes de tints, i qualsevol altre cosa que hagi pogut embrutar-les a la fàbrica o a la botiga.

Com preparem els bolquers? Dons amb els rentats, que depenen del tipus de fibra del qual esta fet el bolquer.

Els bolquers de fibres artificials, com la microfibra o el polièster, només necessiten un rentat, ja que al ser fibres fetes artificialment no contenen ceres naturals i només s’ha de rentar per higiene. Els cobertors o elements exteriors del bolquer només s’han de rentar un cop, per a netejar-los, ja que no s’han de preparar.

Els bolquers de cotó, bambú o altres fibres naturals s’han de rentar entre 4 i 5 vegades, assecant-los entre rentats o cada dos rentats. Només necessiten detergent o nous de rentat a la primera rentadora, per a netejar-los, posteriorment amb aigua sola ja n’hi ha prou. Per a assecar els bolquers el millor és estendre’ls en un estenedor. Tot i que poden anar a l’assecadora, es fan malbé abans i suposen un augment de la despesa energètica i econòmica.

Per a preparar els bolquers, com més calenta és l’aigua millor s’eliminen les ceres naturals, però s’ha de tenir en compte les instruccions dels fabricants, ja que hi ha bolquers que no es poden rentar a més de 60o C.

S’aconsella no barrejar bolquers de fibres naturals que no hagin estat preparats amb altres que sí o amb bolquers de fibres sintètiques en una mateixa rentada, ja que les ceres es poden transferir als bolquers ja preparats i impermeabilitzar-los. Un cop preparats, quan els fem servir es poden posar a rentar junts tranquil·lament.

Els bolquers de tela no es poden bullir, especialment els que porten elements no tèxtils com botons o velcro, i materials com el polièster, ja que es fan malbé. Només es podrien bullir els bolquers tradicionals, que només son una peça de roba que es plega o algun insert que només conté elements tèxtils, però no és necessari, ja que amb els rentats normals a la rentadora ja n’hi ha prou per a preparar-los i per a rentar-los.

La preparació dels bolquers és important, per evitar vessaments, però si no ho voleu fer, només rentant-lo una vegada, per evitar posar-los bruts al vostre fill, es poden utilitzar i ja s’aniran preparant amb l’ús.

En propers articles parlaré de com rentar els bolquers durant el seu ús, i altres temes relacionats amb els bolquers de tela